Telhis Dersleri

gönderen: arapca

Müsned nekre olunca tazim, tahkir gibi manalar içerir. Marife olunca..

2 sene önce
291
gönderen: arapca

Itnab, faideli uzunluk. Bazen tekid için olur, bazen yanlışı def..

2 sene önce
572
gönderen: arapca

Kitabın ikinci bölümü: Beyan. Teşbih için müşebbeh ve müşebbehun bih,..

2 sene önce
558
gönderen: arapca

Mukaddime

2 sene önce
378
2 sene önce
557
gönderen: arapca

Müsned, ya haberdir ya da fiildir. Bazen hazfedilir, bazen zikredilir.

2 sene önce
236
gönderen: arapca

Hazfedilen kısım bazen cümlenin bir kısmı olur, bazen sıfat olur,..

2 sene önce
462
gönderen: arapca

Akli isnadın kısımları. Müsnedün ileyh olan mübteda veya failin hazfedildiği..

2 sene önce
385
gönderen: arapca

Müsned zarf olunca orda bir fiil takdir edilir, zira amil..

2 sene önce
280
gönderen: arapca

Müsnedun ileyhin marife olması bazen özel isimle olur, bazen ismi..

2 sene önce
303