Kafiye

gönderen: arapca

Kâfiye dersi: Hal ve temyiz bahisleri.

2 sene önce
297
gönderen: arapca

Münada… Nida edilen lafzın irabı. mebni olarak ref olur. lam..

2 sene önce
541
gönderen: arapca

Kafiye dersinde marife, nekre, müzekker, müennes, sayıların kullanımı ve temyizi...

2 sene önce
470
gönderen: arapca

Mefulu mutlakın fiili kaç şekilde hazif olunur? Cevap: Mefulu mutlakın..

2 sene önce
487
gönderen: arapca

mebnilerin kısımları: ismi işaretler, ismi mevsuller, bazı kinayeler, bazı sesler.

2 sene önce
392
gönderen: arapca

Kâfiye dersi: Mef’u lü bihin amilinin gizlendiği üçüncü yer iştiğal..

2 sene önce
310
gönderen: arapca

Kafiye dersinden masdar ve amel etmesi. ismi fail ve mef’ulün..

2 sene önce
380
gönderen: arapca

Kafiye dersi: 30. sayfada mefulü fih, mefulün leh ve meah..

2 sene önce
366
gönderen: arapca

kafiye dersinden sıfatı müşebbehe ve ismi tafdilin amel şartları…

2 sene önce
456
gönderen: arapca

Kâfiye dersi: Müstesna..Muttasıl ve munkatı’ olur. istisnayı muferra’. İlla ile..

2 sene önce
436