Kafiye

gönderen: arapca

Münada… Nida edilen lafzın irabı. mebni olarak ref olur. lam..

2 sene önce
589
gönderen: arapca

Atıf, on harften biri ile yapılır. Merfu’ muttasıl zamire atıf..

2 sene önce
587
gönderen: arapca

Mefulu mutlakın fiili kaç şekilde hazif olunur? Cevap: Mefulu mutlakın..

2 sene önce
529
gönderen: arapca

Kafiye dersinde marife, nekre, müzekker, müennes, sayıların kullanımı ve temyizi...

2 sene önce
526
gönderen: arapca

kafiye dersinden sıfatı müşebbehe ve ismi tafdilin amel şartları…

2 sene önce
519
gönderen: arapca

Kâfiye dersi: Müstesna..Muttasıl ve munkatı’ olur. istisnayı muferra’. İlla ile..

2 sene önce
494
gönderen: arapca

Mecrurat bahsi. Bu, muzaafun ileyhtir. ya fiilin harfi cer ile..

2 sene önce
487
gönderen: arapca

mebnilerin kısımları: ismi işaretler, ismi mevsuller, bazı kinayeler, bazı sesler.

2 sene önce
462
gönderen: arapca

Kâfiye dersi: kane ve benzerlerinin haberi. İnne ve benzerlerinin ismi...

2 sene önce
448
gönderen: arapca

tabiler bahsi. evvelkisi sıfattır. iki kısım olur. mevsufunun hali ile..

2 sene önce
444