Kafiye

gönderen: arapca

Münada… Nida edilen lafzın irabı. mebni olarak ref olur. lam..

3 sene önce
667
gönderen: arapca

Atıf, on harften biri ile yapılır. Merfu’ muttasıl zamire atıf..

3 sene önce
627
gönderen: arapca

kafiye dersinden sıfatı müşebbehe ve ismi tafdilin amel şartları…

3 sene önce
575
gönderen: arapca

Kafiye dersinde marife, nekre, müzekker, müennes, sayıların kullanımı ve temyizi...

3 sene önce
567
gönderen: arapca

Mefulu mutlakın fiili kaç şekilde hazif olunur? Cevap: Mefulu mutlakın..

3 sene önce
566
gönderen: arapca

Kâfiye dersi: Müstesna..Muttasıl ve munkatı’ olur. istisnayı muferra’. İlla ile..

3 sene önce
551
gönderen: arapca

Mecrurat bahsi. Bu, muzaafun ileyhtir. ya fiilin harfi cer ile..

3 sene önce
536
gönderen: arapca

mebnilerin kısımları: ismi işaretler, ismi mevsuller, bazı kinayeler, bazı sesler.

3 sene önce
516
gönderen: arapca

Kâfiye dersi: kane ve benzerlerinin haberi. İnne ve benzerlerinin ismi...

3 sene önce
487
gönderen: arapca

tabiler bahsi. evvelkisi sıfattır. iki kısım olur. mevsufunun hali ile..

3 sene önce
484