Kafiye

gönderen: arapca

kafiye dersinden sıfatı müşebbehe ve ismi tafdilin amel şartları…

2 sene önce
438
gönderen: arapca

Kafiye dersinden masdar ve amel etmesi. ismi fail ve mef’ulün..

2 sene önce
362
gönderen: arapca

Kafiye dersinde marife, nekre, müzekker, müennes, sayıların kullanımı ve temyizi...

2 sene önce
452
gönderen: arapca

mebnilerin kısımları: ismi işaretler, ismi mevsuller, bazı kinayeler, bazı sesler.

2 sene önce
362
gönderen: arapca

Bu bölümde bedel, atfı beyan ve mebnilerden zamirler işleniyor. zamirler..

2 sene önce
369
gönderen: arapca

Atıf, on harften biri ile yapılır. Merfu’ muttasıl zamire atıf..

2 sene önce
474
gönderen: arapca

tabiler bahsi. evvelkisi sıfattır. iki kısım olur. mevsufunun hali ile..

2 sene önce
366
gönderen: arapca

Mecrurat bahsi. Bu, muzaafun ileyhtir. ya fiilin harfi cer ile..

2 sene önce
408
gönderen: arapca

Kâfiye dersi: kane ve benzerlerinin haberi. İnne ve benzerlerinin ismi...

2 sene önce
377
gönderen: arapca

Kâfiye dersi: Müstesna..Muttasıl ve munkatı’ olur. istisnayı muferra’. İlla ile..

2 sene önce
413