Kafiye

gönderen: arapca

kafiye dersinden sıfatı müşebbehe ve ismi tafdilin amel şartları…

3 sene önce
575
gönderen: arapca

Kafiye dersinden masdar ve amel etmesi. ismi fail ve mef’ulün..

3 sene önce
474
gönderen: arapca

Kafiye dersinde marife, nekre, müzekker, müennes, sayıların kullanımı ve temyizi...

3 sene önce
565
gönderen: arapca

mebnilerin kısımları: ismi işaretler, ismi mevsuller, bazı kinayeler, bazı sesler.

3 sene önce
516
gönderen: arapca

Bu bölümde bedel, atfı beyan ve mebnilerden zamirler işleniyor. zamirler..

3 sene önce
475
gönderen: arapca

Atıf, on harften biri ile yapılır. Merfu’ muttasıl zamire atıf..

3 sene önce
625
gönderen: arapca

tabiler bahsi. evvelkisi sıfattır. iki kısım olur. mevsufunun hali ile..

3 sene önce
484
gönderen: arapca

Mecrurat bahsi. Bu, muzaafun ileyhtir. ya fiilin harfi cer ile..

3 sene önce
534
gönderen: arapca

Kâfiye dersi: kane ve benzerlerinin haberi. İnne ve benzerlerinin ismi...

3 sene önce
487
gönderen: arapca

Kâfiye dersi: Müstesna..Muttasıl ve munkatı’ olur. istisnayı muferra’. İlla ile..

3 sene önce
540