İzhar Dersleri

gönderen: arapca

İzhar 24. dersi izleyebilirsiniz.

3 sene önce
424
gönderen: arapca

mamulü mensub on üç tanedir. mef’ulu mutlak, mef’ulu bih, fih,..

3 sene önce
373
gönderen: arapca

Mübtedanın şart manasını içerdiğinde haberine fa gelmesi mamulü merfunun diğerleri...

3 sene önce
366
gönderen: arapca

Cemi müzekkeri salimin isnadı. Mamulu merfu’nun 3. sü mübtede, 4.sü..

3 sene önce
435
gönderen: arapca

Zamirlerin kısımları. Fail müennes olursa amilin durumu. Tesniye ve cemiler..

3 sene önce
472
gönderen: arapca

cümle iki kısımdsır isim cümlesi fiil cümlesi. Cümlelerin irablanma halleri..

3 sene önce
375
gönderen: arapca

Mamuller. Terkipte bulunan lafızlar üç kısımdır. devamlı mamul olan isimlerdir...

3 sene önce
376
gönderen: arapca

İkinci kısım mamullerden bahseder. önce terkibe giren lafızların mamul olup..

3 sene önce
446
gönderen: arapca

Manevi Amil iki tanedir, mübteda ve haberi ref eden, fiili..

3 sene önce
412
gönderen: arapca

Amili kıyasinin dokuzuncusu manayı fiil. Kitabın 141. sayfası.

3 sene önce
424