İzhar Dersleri

gönderen: arapca

İzhar 24. dersi izleyebilirsiniz.

2 sene önce
361
gönderen: arapca

mamulü mensub on üç tanedir. mef’ulu mutlak, mef’ulu bih, fih,..

2 sene önce
325
gönderen: arapca

Mübtedanın şart manasını içerdiğinde haberine fa gelmesi mamulü merfunun diğerleri...

2 sene önce
308
gönderen: arapca

Cemi müzekkeri salimin isnadı. Mamulu merfu’nun 3. sü mübtede, 4.sü..

2 sene önce
372
gönderen: arapca

Zamirlerin kısımları. Fail müennes olursa amilin durumu. Tesniye ve cemiler..

2 sene önce
401
gönderen: arapca

cümle iki kısımdsır isim cümlesi fiil cümlesi. Cümlelerin irablanma halleri..

2 sene önce
307
gönderen: arapca

Mamuller. Terkipte bulunan lafızlar üç kısımdır. devamlı mamul olan isimlerdir...

2 sene önce
316
gönderen: arapca

İkinci kısım mamullerden bahseder. önce terkibe giren lafızların mamul olup..

2 sene önce
385
gönderen: arapca

Manevi Amil iki tanedir, mübteda ve haberi ref eden, fiili..

2 sene önce
362
gönderen: arapca

Amili kıyasinin dokuzuncusu manayı fiil. Kitabın 141. sayfası.

2 sene önce
348