İzhar Dersleri

gönderen: arapca

İrabın nevileri ref, nasb, cer ve cezm. İrabın lafzi, mahall..

2 sene önce
698
gönderen: arapca

İzharın son dersidir.

2 sene önce
538
gönderen: arapca

Müteaddi Fiil Fiil, kendisi üzerine vaki olan şey (yani mef’ul-ü..

2 sene önce
509
gönderen: arapca

İsim: Üç zamandan birine yakın olmaksızın anlaşılmakta müstakil (başlı başına)..

2 sene önce
495
gönderen: arapca

İzhar if’al babından mastardır. Açıklamak manasına gelir. İlm-i nahivden bahseden..

2 sene önce
490
gönderen: arapca

İsmini nasp, haberini raf edenler sekiz tanedir. Bunların ilk altı..

2 sene önce
455
gönderen: arapca

Zamirlerin kısımları. Fail müennes olursa amilin durumu. Tesniye ve cemiler..

2 sene önce
451
gönderen: arapca

Cins-i nefi için olan La’nın amel etmesinin şartları: La’nın isminin..

2 sene önce
448
gönderen: arapca

Üçüncü bölüm, irab. Dört kısımdır. Zat ve hakikat itibarıyla on..

2 sene önce
442
gönderen: arapca

tekid lafzi ve manevi olur, bedel dört kısımdır. Atfı beyan...

2 sene önce
442