İzhar Dersleri

gönderen: arapca

İrabın nevileri ref, nasb, cer ve cezm. İrabın lafzi, mahall..

3 sene önce
727
gönderen: arapca

İzharın son dersidir.

3 sene önce
580
gönderen: arapca

İzhar if’al babından mastardır. Açıklamak manasına gelir. İlm-i nahivden bahseden..

3 sene önce
554
gönderen: arapca

Müteaddi Fiil Fiil, kendisi üzerine vaki olan şey (yani mef’ul-ü..

3 sene önce
539
gönderen: arapca

İsim: Üç zamandan birine yakın olmaksızın anlaşılmakta müstakil (başlı başına)..

3 sene önce
537
gönderen: arapca

İsmini nasp, haberini raf edenler sekiz tanedir. Bunların ilk altı..

3 sene önce
487
gönderen: arapca

Cins-i nefi için olan La’nın amel etmesinin şartları: La’nın isminin..

3 sene önce
483
gönderen: arapca

İsm-i Fail ve İsm-i Mef’ulün Amel Etmesinin Şartları Eğer lam-ı..

3 sene önce
477
gönderen: arapca

Zamirlerin kısımları. Fail müennes olursa amilin durumu. Tesniye ve cemiler..

3 sene önce
472
gönderen: arapca

İzhar 25. dersi izleyebilirsiniz.

3 sene önce
469