Bina Dersleri

gönderen: arapca

Bina kitabının kısa bir özeti, çekimlerin yapılması, idğamın yapılması, fiillerin..

2 sene önce
1,248
gönderen: arapca

bina kitabının 229. sayfasında ihranceme ye katılan bablar. vezinleri, mevzunları,..

2 sene önce
683
gönderen: arapca

bina kitabının 225 sayfasında rubai mücerred üzerine artırılan üç bab....

2 sene önce
530
gönderen: arapca

Bina dersimizin bu bölümünde rubai mücerred ve dahreceye mülhak olan..

2 sene önce
511
gönderen: arapca

Sülasi mezidin üçüncü nevisindeki dört babın vezin, mevzun, alamet, bina..

2 sene önce
492
gönderen: arapca

Sülasi mücerred üzerine ziyade edilenlerin ikinci kısmı beş babtır. vezin,..

2 sene önce
562
gönderen: arapca

Sülasi mücerred üzerine artırılan 12 bab vardır. Üç nevidir. Birinci..

2 sene önce
649
gönderen: arapca

Sülasi mücerredin son üç babının vezin, mevzun, alamet, bina ve..

2 sene önce
535
gönderen: arapca

Sarf ilminin tarif, konusu ve gayesi. Sülasi mücerredlerin ilk üç..

2 sene önce
635
gönderen: arapca

Bina kitabının son kısmındaki tedahraca’ya katılan beş bab ve ihrancame’ye..

2 sene önce
1,127