Avamil Dersleri

gönderen: arapca

Kıyasi amiller dokuz tanedir. bunların kaideleri vardır. Manevi amil iki..

3 sene önce
609
gönderen: arapca

Nahiv bölümünün ilk kitabı avamil, amillerin kısımları. harfi cerlerin ilk..

3 sene önce
755
gönderen: arapca

Avamil dersimizin bu bölümünde amillerin taksimatı yapılıyor ve her neviye..

3 sene önce
536
gönderen: arapca

Avamil’den harficerlerin altıncısından sonuna kadar harficerlerin okunması. Harficer bir ismi..

3 sene önce
567
gönderen: arapca

Asıl mamuller yirmi beş tanedir. merfu’, mensub, mecrur ve meczum.

3 sene önce
571
gönderen: arapca

Tabi olan mamuller beş kısımdır. sıfat, on harften biri ile..

3 sene önce
573
gönderen: arapca

Avamildeki amil konusunun devamı. amil semainin beş nevisinin ikinci, üçüncü..

3 sene önce
521
gönderen: arapca

Fiili muzariyi cezm edenler on beş tanedir. bunların 4 tanesi..

3 sene önce
528
gönderen: arapca

İrab bölümü. Hareke ile ve harfler ile olan irab. tam..

3 sene önce
592
gönderen: arapca

amil, mamul ve irabın topluca alıştırma misallerinden bir kaç tanesi..

3 sene önce
787