Avamil Dersleri

gönderen: arapca

amil, mamul ve irabın topluca alıştırma misallerinden bir kaç tanesi..

3 sene önce
853
gönderen: arapca

İrab bölümü. Hareke ile ve harfler ile olan irab. tam..

3 sene önce
629
gönderen: arapca

Tabi olan mamuller beş kısımdır. sıfat, on harften biri ile..

3 sene önce
635
gönderen: arapca

Asıl mamuller yirmi beş tanedir. merfu’, mensub, mecrur ve meczum.

3 sene önce
618
gönderen: arapca

Avamil dersimizin bu bölümünde amillerin taksimatı yapılıyor ve her neviye..

3 sene önce
577
gönderen: arapca

Kıyasi amiller dokuz tanedir. bunların kaideleri vardır. Manevi amil iki..

3 sene önce
648
gönderen: arapca

Fiili muzariyi cezm edenler on beş tanedir. bunların 4 tanesi..

3 sene önce
562
gönderen: arapca

Avamildeki amil konusunun devamı. amil semainin beş nevisinin ikinci, üçüncü..

3 sene önce
570
gönderen: arapca

Avamil’den harficerlerin altıncısından sonuna kadar harficerlerin okunması. Harficer bir ismi..

3 sene önce
615
gönderen: arapca

Nahiv bölümünün ilk kitabı avamil, amillerin kısımları. harfi cerlerin ilk..

3 sene önce
831