Avamil Dersleri

gönderen: arapca

amil, mamul ve irabın topluca alıştırma misallerinden bir kaç tanesi..

2 sene önce
666
gönderen: arapca

İrab bölümü. Hareke ile ve harfler ile olan irab. tam..

2 sene önce
503
gönderen: arapca

Tabi olan mamuller beş kısımdır. sıfat, on harften biri ile..

2 sene önce
475
gönderen: arapca

Asıl mamuller yirmi beş tanedir. merfu’, mensub, mecrur ve meczum.

2 sene önce
485
gönderen: arapca

Avamil dersimizin bu bölümünde amillerin taksimatı yapılıyor ve her neviye..

2 sene önce
455
gönderen: arapca

Kıyasi amiller dokuz tanedir. bunların kaideleri vardır. Manevi amil iki..

2 sene önce
505
gönderen: arapca

Fiili muzariyi cezm edenler on beş tanedir. bunların 4 tanesi..

2 sene önce
432
gönderen: arapca

Avamildeki amil konusunun devamı. amil semainin beş nevisinin ikinci, üçüncü..

2 sene önce
431
gönderen: arapca

Avamil’den harficerlerin altıncısından sonuna kadar harficerlerin okunması. Harficer bir ismi..

2 sene önce
451
gönderen: arapca

Nahiv bölümünün ilk kitabı avamil, amillerin kısımları. harfi cerlerin ilk..

2 sene önce
619