ali kara hoca

gönderen: arapca

Mantık ilminden Tenakuz ve Akis bahsi.

3 sene önce
459
gönderen: arapca

Mantık kitabından hadler-tarifler, kadiyyeler ve kısımları

3 sene önce
486
gönderen: arapca

Mantık ilminde okunan isagoci isimli kısa kitab: Külliyyatı hamse: Cins,..

3 sene önce
765
gönderen: arapca

Alaka kitabındaki mecaz alakalarının devamı. istiarenin kısımları. musarraha, mekniyye, tahyiliyye...

3 sene önce
608
gönderen: arapca

Alaka, lisanda kullanılan kelimelerin yapısına göre değerlendirilmesi ile alakalıdır. hakikat,..

3 sene önce
619
gönderen: arapca

kafiye dersinden sıfatı müşebbehe ve ismi tafdilin amel şartları…

3 sene önce
575
gönderen: arapca

Kafiye dersinden masdar ve amel etmesi. ismi fail ve mef’ulün..

3 sene önce
478
gönderen: arapca

Kafiye dersinde marife, nekre, müzekker, müennes, sayıların kullanımı ve temyizi...

3 sene önce
567
gönderen: arapca

mebnilerin kısımları: ismi işaretler, ismi mevsuller, bazı kinayeler, bazı sesler.

3 sene önce
516
gönderen: arapca

Bu bölümde bedel, atfı beyan ve mebnilerden zamirler işleniyor. zamirler..

3 sene önce
475