ali kara hoca

gönderen: arapca

Bu son video ile, telhis kitabının okunması tamam oldu.

2 sene önce
761
2 sene önce
526
2 sene önce
551
gönderen: arapca

Ders 34

2 sene önce
538
gönderen: arapca

Teşbih yapılmadan olursa istiare güzel olur. Hazif ve harfin ziyadesiyle..

2 sene önce
441
gönderen: arapca

Mürekep mecaz, temsi-darbı mesel. İstiareyi mekniyyun anha ve bil kinaye...

2 sene önce
529
gönderen: arapca

Hakikat, lafzın konduğu şeyde kullanılmasıdır. mecaz, lafzın konduğu şeyin gayrısında,..

2 sene önce
452
gönderen: arapca

Teşbih edatı kef harfi ve misil lafızlarıdır ve bunların manasında..

2 sene önce
532
gönderen: arapca

Kitabın ikinci bölümü: Beyan. Teşbih için müşebbeh ve müşebbehun bih,..

2 sene önce
553
gönderen: arapca

Itnab, faideli uzunluk. Bazen tekid için olur, bazen yanlışı def..

2 sene önce
566